POPÜLER BİLİM'DENEDİTÖRDENKOZMOLOJİK BİR KAĞAN: OĞUZ KAĞAN

Sevgili Popüler Bilim okuyucuları,

Bu ayki kapak konumuz, Nuray Bilgili’nin “Kozmolojik Bir Kağan: Oğuz Kağan” başlıklı ilginç bir çalışmasıdır.
İnsan tarih boyunca kendisini ve evreni anlamlandırma çabası içinde olmuştur. Bu süreçte çevresindeki ve gökyüzündeki varlıklara insan vizyonlu fakat Tanrısal ve gerçeküstü özellikler yüklemiştir. Emile Durkheim’a göre Güneş, Ay ya da Yıldızlar, çoğunlukla dönemin ataları ile özdeşleştirilir ve söylenceler, semboller, simgeler bunlara göre yaratılır. Fakat mitolojilerde bunlar gizli örtülü bir biçimde anlatılır.

Bahaeddin Ögel, Oğuz Kağan için, “Oğuz Destanı Türk Kozmolojisinin bir parçasıdır. Savaşları ve maceraları göklerde geçer. Oğuz Kağan da, göklerde yaşayan bir kahraman idi. Efsanenin ortaya konuş şekli ve anlatımı bunu gösteriyor” der. Oğuz, ister yaşamış bir kişi olsun, isterse simgeler aracılığıyla anlatılan bir kozmoloji miti (efsanesi) olsun, tarihte ve mitolojide çok önemli bir işgal eder. Nuray Bilgili’nin bu ilginç makalesini ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.

***

Sevgili okuyucularımız, değerli yazarlarımızın dergimizde yer alan önemli yazılarının başlıkları şöyledir:

* Yaşlıya Bir Dokunuş: Geriatrik Masaj (Prof. Dr. Gülten Kaptan)
* Riskli Kararlar Neden Zevklidir? (Prof. Dr. Acar Baltaş)
* Arsenik Bakterileri (Prof. Dr. Ali Demirsoy)
* İnsanlığın Tarihi Yolculuğunda Doğa- İnsan İlişkileri (Prof. Dr. İbrahim Ortaş)
* Mevsimsel Depresyon (Uzm. Dr. Orhan Karaca)
* Jeolojik, Tarihi ve Kültürel Yönüyle Kapadokya-2 (Dr. Eşref Atabey)
* Google, Derdime Bul Bir Çare! (Dr. Mehmet Yavuz)
* Beyaz Cüce Atmosferinde Kuyrukluyıldız Akını (Ümit Fuat Özyar)
* Hayatımızı Yönlendiren Sayaç: Takvimler-1 (Prof. Dr. Timur Karaçay) 
  editör'den / bu sayıda / bayiler / eski sayılar / adres / kapak konusu